Motto: Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. (O. F. Babler)

Nadační fond KlaPeto založili Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš v srpnu 2014. Ve správní a dozorčí radě fondu je i Zdena Cupková. Společně předávali v srpnu 2013 petici za práva zdravotně postižených tehdejšímu senátorovi Marcelu Chládkovi.

petice

NADAČNÍ FOND KLAPETO SE VĚNUJE
– Přispívání ke zlepšení postavení zdravotně postižených osob v České republice

– Odstraňování mentálních a legislativních bariér pro zařazení sociálně a zdravotně znevýhodněných do života

– Podpoře aktivit a sportu handicapovaných  – život zdravotním postižením nekončí

– Podpora poradenských služeb zdravotně postiženým osobám

Nadační fond poskytuje příspěvky
a) fyzickým osobám se zdravotním postižením
b) právnickým osobám podporujícím zájmy zdravotně postižených

Základní cílovou skupinou činností nadačního fondu jsou osoby na vozíčku či po amputaci končetiny.

JAK A PROČ VZNIKLO KLAPETO

sněžka 2013
Spolupráce Kateřiny a Jaroslava začala před více než dvěma lety v poslanecké sněmovně, a to bojem za práva těžce zdravotně postižených po (a)sociální reformě exministra Jaromíra Drábka. Vinou Drábkových změn začali lidé přicházet nejen o příspěvky na péči, ale přímo i o průkazky zdravotně handicapovaných. Není divu, když podle Drábka je člověk například s nohou amputovanou nad kolenem osobou „bez vážné vady nosného ústrojí“…

Kateřina uspořádala v dubnu 2013 ve sněmovně hojně navštívený seminář na téma postavení těžce zdravotně postižených a podala novely zákonů, které vracely postavení handicapovaných do doby před reformou. Ve stejném roce se Jaroslav, sám jen rok po amputaci nohy, rozhodl uskutečnit charitativní projekt Výstup na Sněžku pro Simonku. Tříletá Simonka přišla po onkologické léčbě o nohu a změnou zákonů také o příspěvky na péči. Projekt měl finančně pomoci nejen Simonce a její rodině (zajistit finance na osobního asistenta v mateřské škole), ale především upozornit na aktuální zdravotní a sociální problematiku handicapovaných v České republice. Jaroslavovu pozvánku na charitativní výstup s radostí přijala i Kateřina.

Kateřina s Jaroslavem, s bývalou předsedkyní Sdružení zdravotně postižených v ČR Zdenou Cupkovou a matkou dětí po amputaci nohy, Irenou Schönweitzovou a Veronikou Smutnou, pak v srpnu 2013 předali do senátu petici za práva zdravotně postižených. Díky soustavnému tlaku se již podařilo změnit kritéria přidělování průkazů.

Boj za spravedlivou kategorizaci zdravotního postižení a s tím související nárok na příspěvek na péči však zůstává ještě nedokončený. Další ročník Výstupu na Sněžku (2014), tentokrát pro dvanáctiletého Péťu (který také kvůli rakovině přišel o nohu), tak opět nebyl pouze o naději pro konkrétní dítě, ale i pro další lidi s handicapem.

V srpnu 2014 se Kateřina s Jaroslavem, na základě dobrých zkušeností s tím, jak jim to ve společném úsilí klape, rozhodli založit Nadační fond KlaPeto. Chtějí navázat na pomoc handicapovaným dětem dalším ročníkem cesty na Sněžku a pokračovat v úsilí o zviditelnění problémů handicapovaných a jejich řešení na parlamentně-vládní úrovni.