Zlepšení postavení osob se zdravotním postižením

3. 6. 2013 | Zdravotnické noviny | Petra Klusáková


 

Vyrovnávání příležitostí osobám se zdravotním postižením v České republice – od zmrazené novely k podpoře v zaměstnávání.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 2. kolo „Programu vyrovnávání příležitostí“ (PVP) pro občany se zdravotním postižením pro rok 2013. Program má na starosti oddělení zdravotně sociálních služeb MZ. Dotaci lze poskytnout pouze na úhradu výdajů spojených s realizací investičních akcí ve prospěch osob se zdravotním postižením.
„Konkrétně jde o podporu zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti. Dalším okruhem podpory jsou dotace pro centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Žádost spolu s povinnými přílohami je možné zasílat do 21. 6. 2013 včetně,“ informovalo MZ.

Novela vládu nezajímá
Zároveň ale v těchto dnech poslankyně Jana Drastichová a Kateřina Klasnová opakovaně kritizují nečinnost vlády, která se již v únoru odmítla zabývat novelou zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Poslankyně upozornily vládu na negativní dopad sociální reformy prosazené exministrem Jaromírem Drábkem (TOP 09). Současný systém vede v řadě případů k odebrání průkazů ZTP (zvlášť těžké postižení) a snižování příspěvků na péči pro rodiče dětí se zdravotním postižením. „Jsou to právě děti, které jako první doplácejí na novou legislativu. Například pokud dosud bylo dítě vedeno ve stupni III (těžká závislost), nový posudek mu přisoudil jen lehkou závislost v rámci I. stupně. To znamená propad z pravidelného měsíčního příspěvku 9000 na 3000 korun, což má fatální důsledky pro rodiče, který se rozhodne o dítě pečovat,“ uvedla nedávno ve sněmovně Kateřina Klasnová.

Zaměstnanec roku se zdravotním postižením
Nestátní podporu osob se zdravotním postižením poskytuje také Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který v květnu vyhlásil třetí ročník soutěže „Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2013“. Až do 15. září 2013 mohou společnosti nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Soutěžit mohou zaměstnanci z chráněného i běžného trhu práce.

„Na myšlenku vyhlásit soutěž nás přivedl fakt, že stojí za to nejenom zviditelňovat a podporovat samotné kvalitní zaměstnavatele osob se zdravotním postižením a jejich produkty, ale také jejich zaměstnance, kteří se podílejí na úspěchu a rozvoji firmy,“ sdělila k soutěži ředitelka NFOZP Hana Potměšilová, která upozornila na fakt, že tým, kde pracuje člověk se zdravotním postižením, bývá výkonnější než tým zdravých zaměstnanců, je v něm méně absencí kvůli krátkodobým nemocem i lepší sociální klima.

Pojišťovna pomůže studentům
Všeobecná zdravotní pojišťovna se v těchto dnech zapojila do projektu Metropolitní univerzity Praha a NFOZP a umožní získat odbornou praxi deseti studentům s pohybovým postižením. „Ve VZP jsou studenti zařazeni do různých oddělení podle typu studijního oboru či již získaných pracovních zkušeností. Minimální délka praxe je 80 hodin v průběhu 5 měsíců, maximálně pak 15 hodin týdně do konce roku 2014, kdy projekt končí,“ vysvětlil mluvčí VZP Oldřich Tichý, zároveň připomněl, že v pojišťovně v tuto chvíli pracuje 80 zaměstnanců se zdravotním postižením.

„Není novinkou, jak je pro absolventy těžké najít po škole zaměstnání. Mladí lidé s postižením jsou na tom ještě hůře. Zejména proto vidím v tomto projektu opravdu smysl,“ říká zaměstnanec VZP a medailista paralympijských her v Londýně i Pekingu David Drahonínský. Podle mluvčího Tichého je přitom pravděpodobné, že s některými studenty se pojišťovna dohodne na další spolupráci i po skončení tohoto projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pomáhejte s námi

Sháníme peníze na vozíčky pro dvojčátka Amálku a Natálku Provazníkovi s dětskou mozkovou obrnou. Dětská mozková obrna znamená pro dítě celoživotní dřinu v podobě cvičení. A pro rodiče nikdy nekončící stres se sháněním finančních prostředků na rehabilitace, léky a kompenzační a zdravotnické pomůcky.

Rodiče nyní pro dvojčátka shánějí finanční pomoc na pořízení invalidních vozíků, na které mají podle pojišťovny nárok až za dva roky! Více o dvojčátkách a celé akci se dozvíte zde.

Podpořte Amálku a Natálku nákupem na e-shopu

Sháníme peníze na vozíčky pro dvojčátka Amálku a Natálku Provazníkovi s dětskou mozkovou obrnou. Dětská mozková obrna znamená pro dítě celoživotní dřinu v podobě cvičení. A pro rodiče nikdy nekončící stres se sháněním finančních prostředků na rehabilitace, léky a kompenzační a zdravotnické pomůcky.

Rodiče nyní pro dvojčátka shánějí finanční pomoc na pořízení invalidních vozíků, na které mají podle pojišťovny nárok až za dva roky! Více o dvojčátkách a celé akci se dozvíte zde.