Poslanci podají novelu zákona o příspěvku na péči

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Tento týden poslankyně Jana Hnyková uspořádala kulatý stůl se zástupci sdružení zdravotně postižených a ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem bylo podepsání společného memoranda a podání novely zákona o sociálních službách. Za Nadační fond KlaPeto se jednání zúčastnila Zdena Cupková.

Od „asociální“ reformy exministra Jaromíra Drábka přicházejí těžce zdravotně postižení o příspěvek na péči nebo je jim snížen, protože jsou přeřazováni do nižšího stupně závislosti než je jejich reálný zdravotní stav. Na nespravedlivý přístup státu k handicapovaným občanům upozorňuje také Nadační fond KlaPeto, který zaštítil na jaře seminář na toto téma v poslanecké sněmovně. Členka nadačního fondu Zdena Cupková, která dlouhodobě působí také ve Sdružení zdravotně postižených v ČR, iniciovala petici za spravedlivá kritéria přiznávání příspěvku na péči. Zástupci petentů odevzdali podpisové archy na začátku června petičnímu výboru sněmovny. Tento týden se navíc konal kulatý stůl, u kterého se sešli zástupci různých sdružení zdravotně postižených a ministerstva práce a ministerstva financí. Výsledkem bylo společné memorandum sdružení handicapovaných a podání novely zákona o sociálních služeb, která napravuje stav do doby před sociální reformu v roce 2012. „Sedmnáctého dubna jsem po semináři o příspěvku na péči slíbila, že pokud vláda neudělá do konce školního roku kroky k nápravě, předložím do sněmovny vlastní novelu zákona sto osm, která změní pravidla přiznávání příspěvku na úroveň před reformou. A jak jsem slíbila, tak taky plním – do konce června chci novelu poslat do vlády. Jsem moc ráda, že můj návrh podpořily téměř všechny politické strany zastoupené v poslanecké sněmovně,“ řekla poslankyně Hnyková. Novelu nepodpořila pouze TOP 09, která změny v sociální oblasti v minulém volebním období iniciovala. Na podzim by mělo ještě ve sněmovně proběhnout k problematice příspěvku na péči veřejné slyšení.

PETICE

Znění memoranda:

Memorandum ke zlepšení podmínek v oblasti přiznávání příspěvků na péči

 

My, občané s těžkým zdravotním postižením, jsme ve větší či menší míře závislí na pomoci jiné osoby při zajišťování základní péče o vlastní osobu a samostatnosti.

Základním cílem zákona o sociálních službách při jeho vzniku bylo umožnit všem takto postiženým lidem vybrat si podle svých individuálních potřeb a zájmů pomoc ve vlastní domácnosti, střídavou pomoc v denních zařízeních a v rodině, nebo pomoc zajišťovanou po dobu celého týdne nebo roku ve speciálních zařízeních sociální péče s možností ubytování. Základním prostředkem k dosáhnutí celého spektra sociálních služeb byl příspěvek na péči přiznávaný ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon a jeho prováděcí vyhláška velmi podrobně specifikovaly jednotlivé úkony a podúkony, které žadatel o příspěvek nezvládal bez pomoci jiné osoby a podle toho se stanovoval stupeň, a tím i výše příspěvku. Podmínky pro přiznání příspěvku byly spravedlivé a většina nás žadatelů o příspěvek byla s jeho výší spokojena.

Bývalý ministr Drábek však zřejmě po dohodě s bývalým ministrem financí usoudil, že financování příspěvku na péči je příliš nákladné a nechal zpracovat tzv. šetřící balíček opatření. Tento balíček byl přes naše opakované písemné i ústní námitky přijat většinou hlasů PSP ČR a následně schválen Senátem ČR. Nebylo nic platné, že jsme psali osobní dopisy všem poslancům i senátorům a upozorňovali je na katastrofický dopad těchto opatření.

Některé části tzv. šetřícího balíčku se podařilo po změně vlády odstranit a napravit (např. přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P), avšak podmínky pro přiznávání příspěvku na péči se vůbec nezměnily a výsledkem je, že uživatelům příspěvku na péči se tento příspěvek při časově stanovených kontrolách snižuje, nebo přímo odebírá, ačkoli jejich zdravotní stav se v průběhu let zcela prokazatelně nezlepšil, naopak s přibývajícími léty se jejich odkázanost na pomoc jiné osoby zcela zákonitě zvýšila. Snížení nebo nepřiznání příspěvku na péči brání dosud pečujícím osobám (fyzickým i právnickým) v zajišťování péče v potřebném obsahu a rozsahu a zhoršuje tak nám, občanům s těžkým zdravotním postižením zcela zásadně kvalitu našeho života.

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. se opakovaně  písemně i osobně snažilo přesvědčit ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Marksovou o nutnosti urychlené změny příslušných ustanovení zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Z iniciativy poslankyň pí Hnykové, pí Havlové, poslance p. Černocha a Nadačního fondu KLAPETO byl zorganizován na půdě Parlamentu ČR seminář se zástupci zdravotně postižených i MPSV, byla uskutečněna petiční akce, při které bylo sebráno 11 373 podpisů. Žádný z těchto podnětů však ani po osobním veřejně proklamovaném slibu pí ministryně Marksové dosud nepřiměl MPSV k urychlené novelizaci výše uvedeného zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Paní poslankyně Hnyková spolu s celou skupinou dalších poslankyň a poslanců napříč spektrem politických stran jsou připraveni podat námi požadovanou změnu příslušných ustanovení zákona o sociálních službách formou poslaneckého návrhu.

Žádáme, aby se MPSV urychleně začalo celou tak dlouho odkládanou problematikou zabývat a aby ještě před schválením novely předmětného zákona provedlo novelizaci přílohy č. 4 vyhl. č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu dopisu, který jsme odeslali pí ministryni dne 15. května 2014

Za všechny členské organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

 

 

                                         Předsedkyně SZdP v ČR

                                         Marie  H a v l í č k o v á

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pomáhejte s námi

Sháníme peníze na vozíčky pro dvojčátka Amálku a Natálku Provazníkovi s dětskou mozkovou obrnou. Dětská mozková obrna znamená pro dítě celoživotní dřinu v podobě cvičení. A pro rodiče nikdy nekončící stres se sháněním finančních prostředků na rehabilitace, léky a kompenzační a zdravotnické pomůcky.

Rodiče nyní pro dvojčátka shánějí finanční pomoc na pořízení invalidních vozíků, na které mají podle pojišťovny nárok až za dva roky! Více o dvojčátkách a celé akci se dozvíte zde.

Podpořte Amálku a Natálku nákupem na e-shopu

Sháníme peníze na vozíčky pro dvojčátka Amálku a Natálku Provazníkovi s dětskou mozkovou obrnou. Dětská mozková obrna znamená pro dítě celoživotní dřinu v podobě cvičení. A pro rodiče nikdy nekončící stres se sháněním finančních prostředků na rehabilitace, léky a kompenzační a zdravotnické pomůcky.

Rodiče nyní pro dvojčátka shánějí finanční pomoc na pořízení invalidních vozíků, na které mají podle pojišťovny nárok až za dva roky! Více o dvojčátkách a celé akci se dozvíte zde.