Poslanci podají novelu zákona o příspěvku na péči

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Tento týden poslankyně Jana Hnyková uspořádala kulatý stůl se zástupci sdružení zdravotně postižených a ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledkem bylo podepsání společného memoranda a podání novely zákona o sociálních službách. Za Nadační fond KlaPeto se jednání zúčastnila Zdena Cupková.

Od „asociální“ reformy exministra Jaromíra Drábka přicházejí těžce zdravotně postižení o příspěvek na péči nebo je jim snížen, protože jsou přeřazováni do nižšího stupně závislosti než je jejich reálný zdravotní stav. Na nespravedlivý přístup státu k handicapovaným občanům upozorňuje také Nadační fond KlaPeto, který zaštítil na jaře seminář na toto téma v poslanecké sněmovně. Členka nadačního fondu Zdena Cupková, která dlouhodobě působí také ve Sdružení zdravotně postižených v ČR, iniciovala petici za spravedlivá kritéria přiznávání příspěvku na péči. Zástupci petentů odevzdali podpisové archy na začátku června petičnímu výboru sněmovny. Tento týden se navíc konal kulatý stůl, u kterého se sešli zástupci různých sdružení zdravotně postižených a ministerstva práce a ministerstva financí. Výsledkem bylo společné memorandum sdružení handicapovaných a podání novely zákona o sociálních služeb, která napravuje stav do doby před sociální reformu v roce 2012. „Sedmnáctého dubna jsem po semináři o příspěvku na péči slíbila, že pokud vláda neudělá do konce školního roku kroky k nápravě, předložím do sněmovny vlastní novelu zákona sto osm, která změní pravidla přiznávání příspěvku na úroveň před reformou. A jak jsem slíbila, tak taky plním – do konce června chci novelu poslat do vlády. Jsem moc ráda, že můj návrh podpořily téměř všechny politické strany zastoupené v poslanecké sněmovně,“ řekla poslankyně Hnyková. Novelu nepodpořila pouze TOP 09, která změny v sociální oblasti v minulém volebním období iniciovala. Na podzim by mělo ještě ve sněmovně proběhnout k problematice příspěvku na péči veřejné slyšení.

PETICE

Znění memoranda:

Memorandum ke zlepšení podmínek v oblasti přiznávání příspěvků na péči

 

My, občané s těžkým zdravotním postižením, jsme ve větší či menší míře závislí na pomoci jiné osoby při zajišťování základní péče o vlastní osobu a samostatnosti.

Základním cílem zákona o sociálních službách při jeho vzniku bylo umožnit všem takto postiženým lidem vybrat si podle svých individuálních potřeb a zájmů pomoc ve vlastní domácnosti, střídavou pomoc v denních zařízeních a v rodině, nebo pomoc zajišťovanou po dobu celého týdne nebo roku ve speciálních zařízeních sociální péče s možností ubytování. Základním prostředkem k dosáhnutí celého spektra sociálních služeb byl příspěvek na péči přiznávaný ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon a jeho prováděcí vyhláška velmi podrobně specifikovaly jednotlivé úkony a podúkony, které žadatel o příspěvek nezvládal bez pomoci jiné osoby a podle toho se stanovoval stupeň, a tím i výše příspěvku. Podmínky pro přiznání příspěvku byly spravedlivé a většina nás žadatelů o příspěvek byla s jeho výší spokojena.

Bývalý ministr Drábek však zřejmě po dohodě s bývalým ministrem financí usoudil, že financování příspěvku na péči je příliš nákladné a nechal zpracovat tzv. šetřící balíček opatření. Tento balíček byl přes naše opakované písemné i ústní námitky přijat většinou hlasů PSP ČR a následně schválen Senátem ČR. Nebylo nic platné, že jsme psali osobní dopisy všem poslancům i senátorům a upozorňovali je na katastrofický dopad těchto opatření.

Některé části tzv. šetřícího balíčku se podařilo po změně vlády odstranit a napravit (např. přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P), avšak podmínky pro přiznávání příspěvku na péči se vůbec nezměnily a výsledkem je, že uživatelům příspěvku na péči se tento příspěvek při časově stanovených kontrolách snižuje, nebo přímo odebírá, ačkoli jejich zdravotní stav se v průběhu let zcela prokazatelně nezlepšil, naopak s přibývajícími léty se jejich odkázanost na pomoc jiné osoby zcela zákonitě zvýšila. Snížení nebo nepřiznání příspěvku na péči brání dosud pečujícím osobám (fyzickým i právnickým) v zajišťování péče v potřebném obsahu a rozsahu a zhoršuje tak nám, občanům s těžkým zdravotním postižením zcela zásadně kvalitu našeho života.

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. se opakovaně  písemně i osobně snažilo přesvědčit ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Marksovou o nutnosti urychlené změny příslušných ustanovení zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Z iniciativy poslankyň pí Hnykové, pí Havlové, poslance p. Černocha a Nadačního fondu KLAPETO byl zorganizován na půdě Parlamentu ČR seminář se zástupci zdravotně postižených i MPSV, byla uskutečněna petiční akce, při které bylo sebráno 11 373 podpisů. Žádný z těchto podnětů však ani po osobním veřejně proklamovaném slibu pí ministryně Marksové dosud nepřiměl MPSV k urychlené novelizaci výše uvedeného zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Paní poslankyně Hnyková spolu s celou skupinou dalších poslankyň a poslanců napříč spektrem politických stran jsou připraveni podat námi požadovanou změnu příslušných ustanovení zákona o sociálních službách formou poslaneckého návrhu.

Žádáme, aby se MPSV urychleně začalo celou tak dlouho odkládanou problematikou zabývat a aby ještě před schválením novely předmětného zákona provedlo novelizaci přílohy č. 4 vyhl. č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu dopisu, který jsme odeslali pí ministryni dne 15. května 2014

Za všechny členské organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

 

 

                                         Předsedkyně SZdP v ČR

                                         Marie  H a v l í č k o v á

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pomáhejte s námi

Sháníme peníze na sportovní protézu pro Vendu Mikolina. Venda se narodil, navzdory všem lékařským vyšetřením, která nenaznačila jediný problém, s vrozenou vývojovou vadou mj. levé dolní končetiny. Od kolene dolu byla deformovaná, nevyvinutá, pro normální život nepoužitelná. Pro rodiče nebylo snadné rozhodnout se pro amputaci, ale odstraněním nefunkční končetiny umožnili Vaškovi žít plnhodnotný život. Venda je velký sportovec. Má rád jízdu na kole, florbal, míčové hry – hlavně fotbal. Za chrudimský plavecký klub jezdí nejen na závody paraplavání, ale i na závody, kde soupeří se zdravými dětmi. Za pomoci protézy se věnuje také sjezdovému lyžování.

Chceme pro Vendu vybrat 200 tisíc korun na sportovní protézu, kterou neproplácí pojišťovna. Více o Vendovi a celé akci se dozvíte zde.

Podpořte Vendu a další děti nákupem na e-shopu

Sháníme peníze na sportovní protézu pro Vendu Mikolina. Venda se narodil s vrozenou vývojovou vadou levé dolní končetiny. Od kolene dolů byla deformovaná a nevyvinutá. Pro rodiče nebylo snadné rozhodnout se pro amputaci, ale odstranění nefunkční končetiny Vaškovi umožnilo žít plnohodnotný život. Venda je velký sportovec. Má rád jízdu na kole, florbal, míčové hry, zejména hlavně fotbal. Za chrudimský plavecký klub jezdí nejen na závody paraplavání, ale i na závody, kde soupeří se zdravými dětmi. Za pomoci protézy se věnuje sjezdovému lyžování.

Chceme pro Vendu vybrat peníze na sportovní protézu, kterou neproplácí pojišťovna a sehnat peníze pro další handicapované děti. Více o Vendovi a celé akci se dozvíte zde.