Kdy se stát rozhodne pomoci těžce zdravotně postiženým a jejich rodinám?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Příspěvek na péči. Zcela zásadní dávka pro řadu těžce zdravotně postižených, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Pro ty, kteří pečují o těžce zdravotně postižené členy rodiny, zcela zásadní zdroj příjmů. A v posledních letech tak problematický, že se stovky handicapovaných a jejich rodin dostává do tíživé finanční situace. I na toto téma se bude konat v poslanecké sněmovně v pátek 17. dubna, pod záštitou Nadačního fondu KlaPeto, seminář „Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál?“

Již více než tři roky působí změna posuzování nároku na příspěvek na péči existenční problémy mnoha těžce zdravotně postiženým a jejich rodinám. Zatímco do konce roku 2011 se posuzovalo podle 36 kritérií v zákoně o sociálních službách a cca dalších 60 v prováděcí vyhlášce, od roku 2012 se posuzuje podle pouhých deseti životních situací. Výsledkem je, že řada lidí je přeřazována do lehčího stupně závislosti, než jaký je jejich reálný zdravotní a sociální handicap. Kateřina Klasnová a Zdena Cupková z Nadačního fondu KlaPeto opakovaně jednaly o nespravedlivém posuzování kritérií příspěvku na péči se současnou ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Ta před více než rokem přislíbila, že se bude celou věcí zabývat. „Rychlým řešením by bylo rozdělit stávajících deset podmínek na další podstupně v prováděcí vyhlášce. K tomu by navíc nebylo zapotřebí ani absolvovat legislativní kolečko ve sněmovně,“ říká exposlankyně Kateřina Klasnová.

Sdružení zdravotně postižených v ČR poslalo již v květnu loňského roku ministerstvu práce a sociálních věcí návrh na změnu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. „Navržené změny spočívají v rozdělení jednotlivých kategorií – mobility, orientace, komunikace, stravování aj. – do dalších podkategorií,“ vysvětluje Zdena Cupková, která zároveň zdůrazňuje, že by se jednalo o provizorní řešení a zákonná úprava je do budoucna nutná. K žádnému posunu ale nedošlo. Ministerstvo nyní údajně chystá komplexní novelizaci, ale vzhledem k tempu legislativního procesu se těžce zdravotně postižení nápravy hned tak nedočkají. Přestože pro mnohé z nich jde o existenční otázku.

„Krátce po asociální reformě byla média plná příběhů zdravotně postižených. Po několika letech je sice téma méně mediálně atraktivní, ale pro lidi s handicapem stále stejně bolestivé,“ dodává Klasnová. Ta se ještě ve sněmovně snažila o změnu zákonů. Podařilo se jí například, ve spolupráci s dalšími poslanci a s exministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem, prosadit změnu kritérií při přidělování průkazů ZTP a ZTP/P. V roce 2014 založila s handicapovaným atletem Jaroslavem Petroušem a s handicapovanou právničkou Zdenou Cupkovou ze Sdružení zdravotně postižených v ČR Nadační fond KlaPeto. Jeho účelem je spojovat tlak na změnu legislativy a konkrétní pomoc – první velkou akcí fondu bude letošní Výstup na Sněžku pro Vojtíška.

„Již první Výstup na Sněžku v roce 2013 pro malou Simonku nebyl jen o pomoci konkrétní rodině, ale celá akce měla poukázat na obtíže, s nimiž se těžce zdravotně postižení po reformě exministra Drábka potýkají. Je alarmující, že situace se příliš nezměnila,“ říká autor charitativního projektu, paralympionik Jaroslav Petrouš. Postižení Simonky Smutné, která přišla v pouhém roce kvůli rakovině o nožičku nad kolenem, bylo revizní lékařkou ohodnoceno jako ten nejlehčí stupeň postižení! A rodina tedy získala nárok na nejnižší příspěvek na péči – pouhé 3 000 korun. Navíc matky, jejichž dětem byl příspěvek na péči snížen na první stupeň, se automaticky stávají samoplátkyněmi zdravotního a sociálního pojištění.

Změny legislativy zdaleka nedopadly a nedopadají jen na rodiče těžce zdravotně postižených dětí. Byly to ale právě matky dvou dcer po nadkolenní amputaci – Veronika Smutná, maminka Simonky, a Irena Schönweitzová (členka dozorčí rady Nadačního fondu KlaPeto), které zorganizovaly petici proti odebírání průkazů ZTP a ZTP/P, kterou v roce 2013 podepsalo téměř třicet tisíc lidí. Protože však nedošlo ke kýžené změně v oblasti příspěvku na péči, sepsalo Sdružení zdravotně postižených v ČR novou petici, pod kterou se nyní sbírají podpisy. Petici je možné podepsat ve všech členských organizacích Sdružení zdravotně postižených v ČR (v Praze je to Karlínské náměstí 12, Praha 8).

Posunem vpřed v řešení problematiky těžce zdravotně postižených by měl být také seminář, pořádaný poslankyněmi Janou Hnykovou a Olgou Havlovou, pod záštitou předsedy Výboru pro sociálního politiku Jana Zavadila a Nadačního fondu KlaPeto: „Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál?“ 

Seminář se bude konat v pátek 17. dubna od 10.00 (Poslanecká sněmovna, Státní akta – místnost 108, Sněmovní 4, Praha 1)

Na semináři vystoupí zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, odboru posudkových lékařů, a zástupci jednotlivých svazů zdravotně postižených. PROGRAM ZDE.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pomáhejte s námi

Sháníme peníze na sportovní protézu pro Vendu Mikolina. Venda se narodil, navzdory všem lékařským vyšetřením, která nenaznačila jediný problém, s vrozenou vývojovou vadou mj. levé dolní končetiny. Od kolene dolu byla deformovaná, nevyvinutá, pro normální život nepoužitelná. Pro rodiče nebylo snadné rozhodnout se pro amputaci, ale odstraněním nefunkční končetiny umožnili Vaškovi žít plnhodnotný život. Venda je velký sportovec. Má rád jízdu na kole, florbal, míčové hry – hlavně fotbal. Za chrudimský plavecký klub jezdí nejen na závody paraplavání, ale i na závody, kde soupeří se zdravými dětmi. Za pomoci protézy se věnuje také sjezdovému lyžování.

Chceme pro Vendu vybrat 200 tisíc korun na sportovní protézu, kterou neproplácí pojišťovna. Více o Vendovi a celé akci se dozvíte zde.

Podpořte Vendu a další děti nákupem na e-shopu

Sháníme peníze na sportovní protézu pro Vendu Mikolina. Venda se narodil s vrozenou vývojovou vadou levé dolní končetiny. Od kolene dolů byla deformovaná a nevyvinutá. Pro rodiče nebylo snadné rozhodnout se pro amputaci, ale odstranění nefunkční končetiny Vaškovi umožnilo žít plnohodnotný život. Venda je velký sportovec. Má rád jízdu na kole, florbal, míčové hry, zejména hlavně fotbal. Za chrudimský plavecký klub jezdí nejen na závody paraplavání, ale i na závody, kde soupeří se zdravými dětmi. Za pomoci protézy se věnuje sjezdovému lyžování.

Chceme pro Vendu vybrat peníze na sportovní protézu, kterou neproplácí pojišťovna a sehnat peníze pro další handicapované děti. Více o Vendovi a celé akci se dozvíte zde.