Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo • těžké sluchové postižení anebo • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má […]

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: • která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2014. • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována, • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních […]

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, […]

Průkazy, jejich platnost a výhody

Průkazy osoby se zdravotním postižením (vydané podle předpisů platných po 1. 1. 2012 a do 1. 1. 2014) zůstávají i nadále v platnosti po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však do 31. 12. 2015. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, […]

Základní info pro zdravotně handicapované

Příručka pro osoby se zdravotním postižením ke stažení zde Zákony, které se týkají zdravotně handicapovaných • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů Zákon o poskytování dávek osobám se […]

Podpořte Amálku a Natálku nákupem na e-shopu

Sháníme peníze na vozíčky pro dvojčátka Amálku a Natálku Provazníkovi s dětskou mozkovou obrnou. Dětská mozková obrna znamená pro dítě celoživotní dřinu v podobě cvičení. A pro rodiče nikdy nekončící stres se sháněním finančních prostředků na rehabilitace, léky a kompenzační a zdravotnické pomůcky.

Rodiče nyní pro dvojčátka shánějí finanční pomoc na pořízení invalidních vozíků, na které mají podle pojišťovny nárok až za dva roky! Více o dvojčátkách a celé akci se dozvíte zde.