7.11.2014
Kategorie: Poradenství

Základní info pro zdravotně handicapované

7.11.2014
Kategorie: Poradenství

Příručka pro osoby se zdravotním postižením ke stažení zde

Zákony, které se týkají zdravotně handicapovaných
• zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje
• příspěvek na mobilitu
• příspěvek na zvláštní pomůcku
• průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají

Rozhodující orgány
• Úřad práce České republiky – krajské pobočky
• Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán

Kdo má nárok
Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek:
1) osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt
2) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany
3) cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu
4) občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU
5) rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU
6) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *