Poradenství Archív

Příspěvek na zvláštní pomůcku

7.11.2014

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo • těžké sluchové postižení anebo • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto

Příspěvek na mobilitu

7.11.2014

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: • která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2014. • která se opakovaně za

Příspěvek na péči

7.11.2014

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na

Průkazy, jejich platnost a výhody

7.11.2014

Průkazy osoby se zdravotním postižením (vydané podle předpisů platných po 1. 1. 2012 a do 1. 1. 2014) zůstávají i nadále v platnosti po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však do 31. 12. 2015. Nárok na průkaz

Základní info pro zdravotně...

7.11.2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením ke stažení zde Zákony, které se týkají zdravotně handicapovaných • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • vyhláška č.