Měsíční archív:: Listopad 2014

Opel Handycars jedním ze sponzorů NF...

29.11.2014

Koncem listopadu se Jaroslav Petrouš a Kateřina Klasnová setkali s Antonínem Pokorným, představitelem Opel Handycars, tedy aut upravených na ruční ovládání. Nad kávou, kterou Jaroslav jako mistr barista a supervizor kavárny pečlivě zkontroloval a pochválil, si povídali více než

Klasnová ve sněmovně, Petrouš u...

24.11.2014

Minulý týden byl docela plodný na setkání představitelů NF KlaPeto s politiky. Zdena Cupková, Kateřina Klasnová a Kateřina Veselá navštívily ve středu poslankyni Olgu Havlovou. Zásadním tématem byla sociální legislativa, zejména potřebná změna kritérií pro přiznávání příspěvků na péči.

Nadační fond političky a...

21.11.2014

21. 11. 2014 | prvnizpravy.cz | red, ac Politička Kateřina Klasnová a sportovec s handicapem Jaroslav Petrouš založili Nadační fond KlaPeto. Spolupráce Kateřiny Klasnové, dlouholeté zastupitelky Prahy 1 a v letech 2010-2013 poslankyně, a Jaroslava Petrouše, držitele několika českých

Nadační fond političky a...

18.11.2014

Spolupráce Kateřiny Klasnové, dlouholeté zastupitelky Prahy 1 a v letech 2010-2013 poslankyně, a Jaroslava Petrouše, držitele několika českých rekordů a mezinárodních medailí v hodu diskem a oštěpem handicapovaných sportovců, začala před více než dvěma roky. Vyvrcholila založením společného Nadačního

Příspěvek na zvláštní pomůcku

7.11.2014

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo • těžké sluchové postižení anebo • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto

Příspěvek na mobilitu

7.11.2014

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: • která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2014. • která se opakovaně za

Příspěvek na péči

7.11.2014

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na

Průkazy, jejich platnost a výhody

7.11.2014

Průkazy osoby se zdravotním postižením (vydané podle předpisů platných po 1. 1. 2012 a do 1. 1. 2014) zůstávají i nadále v platnosti po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však do 31. 12. 2015. Nárok na průkaz

Základní info pro zdravotně...

7.11.2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením ke stažení zde Zákony, které se týkají zdravotně handicapovaných • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • vyhláška č.

KlaPeto v rejstříku nadačních

7.11.2014

Nadační fond KlaPeto byl zapsán Rejstříkovým soudem v Praze na přelomu října a listopadu 2014. Teď se můžeme do práce pustit oficiálně! 🙂 usnesení – zápis rejstříkový elektronický výpis